Poradnik

Zanim przyjedziesz.

O Kanale Augustowskim


Budowę Kanału Augustowskiego rozpoczęto w 1824 r. Projektantem i pierwszym budowniczym był generał Ignacy Prądzyński, człowiek niezwykle mądry i uzdolniony. Kanał połączył dorzecza Wisły z dorzeczami Niemna i utworzył nową drogę wodną do Bałtyku. Budowa trwała do 1839 r. i była świadectwem wysokiej sprawności korpusu inżynierskiego wojsk Królestwa Polskiego. Po II wojnie światowej budowla została przecięta granicą państwową i zachowała znaczenie jedynie jako szlak turystyczny. Po stronie polskiej pozostało 77,5 km z ogólnej długości 101 km. Po stronie białoruskiej kanał w znacznym stopniu jest zdewastowany. Kanał pozostał pomnikiem nowoczesnej myśli i jako zabytek techniki jest prawnie chroniony.

Ogólna charakterystyka szlaku

Trasa łatwa i nieuciążliwa, dość malownicza, bardzo ciekawa i odludna na odcinku Netty. Płynąc z jez. Necko Kanałem Augustowskim do Biebrzy, trasa liczy 36,3 km., wariant dłuższy (wpływając w stare koryto Netty) – 40,8 km.
Nieco zapomniany szlak Kanał Augustowski – Netta doskonale spełnia funkcję przedłużenia bardzo atrakcyjnych, ale nieco przeludnionych w sezonie wakacyjnym, szlaków Czarnej Hańczy i Rospudy oraz połączenia ze szlakiem Biebrzy. Dalej spływ można kontynuować Biebrzą z nurtem rzeki do Narwi (85 km)